Zintegrowany System Informatyczny – Zarządca

Oferujemy Państwu nową wersję Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) ’Zarządca’, przeznaczonego do kompleksowej obsługi administrowania oraz zarządzania nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi.

ZSI ’Zarządca’ pracujący obecnie u naszych Klientów (obsługuje ponad 120 tys. lokali i około 800 Wspólnot Mieszkaniowych), spełnia w pełnym zakresie potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowych, Administratorów Nieruchomości i TBS-ów.

Oferta dotyczy posiadanego obecnie przez ZSI 'Zarządca’ zakresu funkcjonalnego, zgodnie z podanym wykazem modułów, obejmuje dostawę i instalację Programu na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych.

ZSI 'Zarządca’ został zaprojektowany i wykonany zgodnie z poniższymi zasadami.

 • Łatwość obsługi przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności,
 • Niskie wymagania odnośnie parametrów technicznych sprzętu komputerowego, zazwyczaj nie ma konieczności dokonywania dużych zmian w zakresie sprzętu komputerowego, najczęściej należy tylko doposażyć posiadany sprzęt,
 • Pełna integracja, dokument wprowadzany jest tylko raz i widoczny jest z każdego poziomu systemu,
 • Maksimum automatycznych funkcji wyręczających użytkownika,
 • Praca na bezpłatnej dla użytkownika transakcyjnej bazie danych Firebird, gwarantującej spójność danych,
 • Praca w środowisku MS Windows z wykorzystaniem Pakietu MS Office (na stanowiskach, na których wykonuje się zestawienia statystyczno-finansowe),
 • Możliwość samodzielnego tworzenia lub modyfikowania zestawień, wydruków przez użytkownika,
 • Dostęp poprzez Internet do informacji przechowywany w Programie ZSI 'Zarządca’ dla zarejestrowanych użytkowników/lokatorów (sprawdzanie stanu konta, informacja o rozliczeniach, aktualne informacje dotyczące naliczanych składników czynszowych, zgłaszanie spraw, itp.)
 • Prace serwisowe wykonywane są zdalnie przy użyciu szyfrowanego tunelu VPN (lub tego typu), co zapewnia natychmiastową pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu,

Zapewniamy posprzedażną opiekę nad Programem w ramach polisy serwisowej, która obejmuje między innymi:

 • Stały serwis Programu, porady i konsultacje oraz niezwłoczne rozwiązywanie ewentualnych problemów, jakie może napotkać użytkownik,
 • Wykonywanie przez naszą firmę zmian funkcjonalnych w Programie, dostosowujących go do zmieniających się przepisów lub potrzeb użytkownika,

ZSI 'Zarządca’ to praca w nowoczesnym systemie, sprawne i precyzyjne zarządzanie majątkiem (przeliczenia czynszowe, windykacja, pewność danych), uporządkowanie i ochrona danych, uniezależnienie się od małych cząstkowych Programów, wprowadzenie wysokich standardów pracy i obsługi Klientów.

W oferowanej funkcjonalności ZSI 'Zarządca’ jest zawarta również korespondencja seryjna umożliwiająca definiowanie i formatowanie treści korespondencji do lokatorów i członków Spółdzielni, obsługa kodów kreskowych służąca do szybkiej identyfikacji lokatora lub obiektu, komunikacja wewnętrzna dla zarejestrowanych użytkowników systemu poprzez wprowadzenie i wyświetlenie wpisanego komunikatu w oddzielnym oknie systemowym.

W ramach dodatkowych prac gwarantujemy dostosowanie Programu w zakresie poszczególnych modułów do Państwa konkretnych wymagań.

Program składa się z modułów z jedną wspólną bazą danych.

Wykaz modułów ZSI 'Zarządca’:

 • FK – Finanse i Księgowość, pełna obsługa księgowości i finansów
 • KW – Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych
 • KASA i eB – Obsługa kas gotówkowych, kont bankowych i bankowości elektronicznej
 • PF – Planowanie Finansowe na nieruchomości
 • CZYNSZE – Kompleksowa obsługa czynszów
  MEDIA – Obsługa świadczeń, rozliczenie mediów
 • WINDYKACJA – Całkowita obsługa zaległości czynszowych, wraz z automatycznym generowaniem korespondencji windykacyjnej
 • WKŁADY – Rejestr członkowski, ewidencja naliczonego i wniesionego wkładu
 • KREDYTY – Ewidencja i rozliczanie kredytów członkowskich
 • ETB – Ewidencja Techniczna Budynków, obsługa zgłoszeń i zleceń awarii, przeglądów i umów z wykonawcami
 • SGM – Sprzedaż i Gospodarka Magazynowa, pełna obsługa magazynów, wraz ze sprzedażą usług, automatyczne księgowanie umów
 • ST – Środki Trwałe, pełna ewidencja wraz z obsługą amortyzacji, umorzeń oraz całą niezbędną strukturą do obsługi środków trwałych w firmie
  Sekretariat – Obsługa elektroniczna sekretariatu wraz z obiegiem dokumentów w firmie
  e-BOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta, informacja dotycząca użytkowanego lokalu i staniu rozrachunków lokalu
 • Publikator – Obsługa elektronicznej korespondencji z Klientem
 • KP – Kadry i Płace, pełna obsługa kadr i płac
 • ZDO – Zarządzanie Danymi Osobowymi, monitorowanie wszelkich działań dokonywanych na danych osobowych zawartych w ZSI 'Zarządca’