Księgowość Wspólnot

Moduł KW umożliwia kompleksową obsługę wspólnoty mieszkaniowej – udostępniając następujące funkcje:

  • Definiowanie planów finansowych wspólnot mieszkaniowych (dla funduszu eksploatacji i funduszu remontowego)
  • Ewidencja dokumentów księgowych
  • Automatyczne tworzenie faktur za pożytki
  • Automatyczne naliczanie i księgowanie przypisu eksploatacji, remontów i świadczeń
  • Automatyczne księgowania rozliczeniowe i roczne
  • Bieżąca kontrola wykonania planu finansowego wspólnoty
  • Windykacja rozrachunków i naliczanie odsetek dla właścicieli i kontrahentów
  • Rozliczenie kosztów wspólnoty mieszkaniowej
  • Sprawozdania dla właścicieli (rozliczenie roku obrachunkowego wspólnoty mieszkaniowej)
  • Zestawienia i wydruki