Publikator

  1. Zbiorcze umieszczanie dokumentów
  2. Umieszczanie dokumentów bezpośrednio przypisanych do poszczególnego kontrahenta
  3. Zgłaszanie usterek – możliwość załączania skanów itp.
  4.  Możliwość wysyłania wiadomości poprzez stronę www jak też na email
    – możliwość definiowania odbiorców w zakresie nieruchomości, osiedla itp.
  5. Tworzenie ankiet – import do Excel wyników