Ochrona Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

W związku z koniecznością zmiany sposobu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), termin obowiązywania od 25 maja 2018r., oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie przeprowadzenia wdrożenia RODO obejmujące weryfikację stanu obecnego i wykonanie całości prac celem uzyskania zgodności z rozporządzeniem.

W ramach prac zapewniamy:

  • Przeprowadzenie wstępnego audytu weryfikującego obecny stopień zgodności z RODO.
  • Przeprowadzenie prac wdrożeniowych w zakresie koniecznych zmian organizacyjnych i systemowych, tak aby uzyskać formalną zgodność z Rozporządzeniem i zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności, a przede wszystkim zwiększyć poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
  • Przeprowadzenie audytu potwierdzającego wdrożenie zmian i zgodności z RODO

 

RODO wymaga również regularnego testowania i oceniania skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych, ciągłego  doskonalenia oraz dokumentowania procesu cyklicznej weryfikacji.

W związku z powyższym proponujemy Państwu opiekę serwisową w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem wprowadzonych zmian i zapewnienia zgodności ze zmieniającymi się w przyszłości przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych.