Czynsze

Moduł CZYNSZE zawiera Ewidencję Zasobów Budowlanych oraz funkcje niezbędne do obliczenia wymiaru czynszu.

Ewidencja Zasobów Budowlanych

EZB jest podstawą podsystemu administrowania nieruchomościami. Składa się z funkcji służących do ewidencji i wyszukiwania podstawowych danych identyfikacyjnych i opisowych dotyczących administrowanych zasobów oraz lokatorów tych zasobów (z uwzględnieniem historii zmian). Funkcje zawarte w EZB pozwalają również na uzyskanie szeregu zestawień opartych o dane dotyczące nieruchomości, lokali
i lokatorów – generowanych wg kryteriów zadanych przez użytkownika.

Funkcje EZB:

Dane zgromadzone w EZB stanowią podstawę działania pozostałych modułów podsystemu administrowania zasobami: CZYNSZE, MEDIA, ETB, FK

 • Ewidencja nieruchomości
 • Ewidencja lokali
 • Wyszukiwanie nieruchomości i lokali

CZYNSZE

CZYNSZE zawierają funkcje niezbędne do obliczenia wymiaru czynszu dla użytkowników poszczególnych zasobów, ewidencji wpłat lokatorów, prowadzenia analitycznej ewidencji rozrachunków z lokatorami (z tytułu użytkowania zasobów) wraz z windykacją i naliczaniem odsetek oraz generowania niezbędnej sprawozdawczości. Moduł CZ uwzględnia również obsługę dodatków mieszkaniowych oraz zawieszenia i odroczenia płatności.

Funkcje modułu CZYNSZE:
Moduł CZYNSZE dostarcza danych do modułu MEDIA (wymiar przypisu – dla rozliczania świadczeń) oraz do modułu FK podsystemu finansowo – księgowego. Moduł umożliwia podgląd pełnej historii naliczeń czynszu, wpłat i rozrachunków dla każdego najemcy.

 • Ewidencja parametrów naliczania przypisu (karta lokalu)
 • Funkcje przeceny – zmiana wartości parametrów naliczania czynszu lub świadczeń dla zakresu lokali
 • Naliczanie przypisu
 • Ewidencja rozrachunków
 • Obsługa dodatków mieszkaniowych
 • Obsługa odsetek
 • Obsługa umorzeń i płatności odroczonych
 • Ewidencja wpłat
 • Ewidencja pozostałych dokumentów
 • Fakturowanie lokali
 • Sprawozdawczość
 • Lokale powiązane
 • Moduł generator (ZEST)