Ewidencja Techniczna Budynków

Moduł ETB zawiera funkcje związane z ewidencją i raportowaniem danych dotyczących obsługi technicznej zasobów. Funkcje te dotyczą ewidencji cech technicznych zasobów, ewidencji przeglądów i remontów,prowadzenia rejestru zleceń.

Funkcje modułu ETB

  • CECHY – konfiguracja opisu zasobu, ewidencja danych, raportowanie,
  • PRZEGLĄDY – ewidencję przeglądów (gazowych, kominowych, elektrycznych, instalacji odgromowej, stanu technicznego) dla budynku i lokali,
  • AWARIE – rejestr awarii,
  • REMONTY – ewidencję remontów (planowanych rocznych, wieloletnich, lokatorskich),
  • ZLECENIA – rejestr zleceń,
  • UMOWY – rejestr umów,

Moduł ETB podstawową bazę danych dotyczących nieruchomości, lokali oraz lokatorów czerpie z EZB.