Audyt oprogramowania

Podstawową zasadą korzystania z legalnego oprogramowania są wymogi prawne. Dla kierownictwa firmy konsekwencje nieprzestrzegania  stosownych regulacji prawnych mogą być dotkliwe, od kary grzywny, poprzez konfiskatę komputerów, aż po karę więzienia.

Aby uniknąć ewentualnych problemów należy zadbać o pełną inwentaryzację zarówno zainstalowanego oprogramowania, jak i licencji. Najpewniejszym sposobem dającym rzeczywistą wiedzę w zakresie posiadanego oprogramowania jest wykonanie  niezależnego audytu oprogramowania.

W ramach naszej oferty wykonujemy kompleksowe audyty oprogramowania. Po zakończeniu audytu przekazujemy raport pokontrolny obejmujący listę oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach zgodnie z posiadanymi licencjami, listę oprogramowania zainstalowanego bez wymaganych licencji, listę oprogramowania zainstalowanego nie wymagającego licencji.

Zarządzanie oprogramowaniem w firmie, w tym czuwanie nad legalnością wykorzystywanego oprogramowania, jest procesem ciągłym. Bardzo dużo zależy od regulaminowych możliwości dyscyplinowania użytkowników oraz determinacji osób odpowiedzialnych za skuteczne egzekwowanie przyjętych zasad. Zagrożenia wynikające ze stosowania nielicencjonowanego  oprogramowania, stanowią poważne ryzyko dla bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych firmy. Zasada „zero tolerancji dla nielegalnego oprogramowania” powinna stać się powszechnie respektowaną w każdym przedsiębiorstwie.