Obsługa kas gotówkowych, kont bankowych i bankowości elektronicznej

Moduł KASA zawiera funkcje związane z prowadzeniem kas gotówkowych oraz rachunków bankowych. Użytkownik definiuje listę kas gotówkowych oraz listę rachunków bankowych, które mają być prowadzone w systemie.

Moduł KASA stanowi analitykę w stosunku do modułu FK (dane dotyczące obrotu kasowego, obrotu na rachunkach bankowych oraz rozrachunków podlegają księgowaniu w module FK). Program może współpracować z programem bankowości elektronicznej.

Ewidencja raportów kasowych:

 • możliwość definicji wielu kas,
 • ewidencja dokumentów KP, KW oraz DP i DZ,
 • definicja operacji kasowych (dla danej operacji definiujemy: konto księgowe, domyślny opis, czy operacja ma współpracować z modułem CZYNSZE),
 • wydruk raportów kasowych,
 • wydruki wg zadanych operacji kasowych z uwzględnieniem typ (KP,KW,DP i DZ),
 • współpraca z modułem CZYNSZ – wpłaty i wypłaty trafiają na bieżąco do modułu czynsz na saldo lokatora,
 • wydruki blankietów (KP, KW)

Ewidencja wyciągów bankowych:

 • Możliwość ewidencji wyciągów bankowych
 • definicja rachunków bankowych,
 • tworzenie pozycji wyciągu bankowego na podstawie wprowadzonej wcześniej faktury – automatycznie skojarzenie rozrachunku,
 • drukowanie wyciągów bankowych,
 • możliwość współpracy z programem bankowości elektronicznej (komunikacja dostosowana na podstawie danych uzyskanych od SM)

Operacje dokonywane w module kasa są na bieżąco widoczne w module FK.

Moduł kasa jest zintegrowany z modułem eB – Bankowości elektronicznej przez co możliwa jest współpraca z dowolnym bankiem w formie elektronicznej wymiany danych.