Ewidencja i rozliczanie kredytów

Moduł KREDYTY zawiera dane niezbędne do rozliczenia kredytów mieszkaniowych spłacanych przez członków Spółdzielni.

Funkcje modułu KREDYTY:

 • ewidencja rachunków bankowych – lista rachunków bankowych, dla których prowadzone będą rozliczenia z tytułu kredytów,
 • konfiguracja – ustalenie dla każdego kwartału na każdym rachunku bankowym stóp procentowych odsetek od zadłużenia bankowego i zadłużenia budżetowego oraz daty rozliczenia kwartału z bankiem,
 • kartoteka zadłużenia członków Spółdzielni z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • ewidencja zawieszeń spłaty kredytu dla danego członka Spółdzielni,
 • naliczanie odsetek od zadłużenia wg tytułów zadłużenia,
 • automatyczne anulowanie odsetek od zadłużenia budżetowego,
 • rozliczenie kwartału (naliczenie miesięcznej raty spłaty dla poszczególnych miesięcy kwartału oraz rozliczenie zadłużenia wg poszczególnych tytułów z uwzględnieniem naliczonych odsetek i metody spłaty kredytu),
 • ewidencja wcześniejszych spłat zadłużenia,
 • rozliczenie spłaty końcowej kredytu (z uwzględnieniem ulg – zgodnie z ustawą),
 • obsługa wykupu odsetek przez budżet,
 • raport kwartalny dla konta (podgląd na ekranie i wydruk) – również z podziałem ze względu na metodę spłaty i status spłaty kredytu,
 • prezentacja operacji dla danego konta bankowego,