Media

Moduł MEDIA zwiera funkcje niezbędne dla rozliczenia kosztów świadczeń w określonym czasie rozliczeniowym dla poszczególnych lokali i użytkowników lokali. Moduł MEDIA czerpie dane dotyczące przypisu świadczeń z modułu CZYNSZE. Wyniki rozliczenia świadczeń trafiają na odpowiednie konta rozrachunkowe najemców w module CZYNSZE.

Funkcje modułu MEDIA:

  • Rozliczenie kosztów wody, odprowadzenia ścieków i podgrzania ciepłej wody według okresów rozliczeniowych
  • Rozliczenie kosztów wody, ścieków i podgrzania CW dla podliczników
  • Rozliczenie kosztów CO według powierzchni ogrzewanej
  • Rozliczenie kosztów wywozu śmieci w proporcji do przypisu
  • Współpraca z firmami rozliczającymi CO