Windykacja

Moduł Windykacja umożliwia tworzenie analityki spraw windykacyjnych (sądowych) dla poszczególnych użytkowników lokali (lokatorów).

Dla wybranego użytkownika lokalu (lokatora) można założyć dowolną liczbę spraw sądowych. Dla każdej sprawy sądowej można wprowadzić następujące informacje:

 • data wprowadzenia,
 • data przekazania do sądu,
 • sygnatura sądu,
 • data wyroku,
 • data przekazania do komornika,
 • nr sprawy komorniczej,

Dla określonej sprawy sądowej prowadzi się ewidencję dokumentów księgowych powiązanych z daną sprawą.

Dla wprowadzonych spraw sądowych i dokumentów spraw sądowych program generuje następujące wydruki i zestawienia:

 • zestawienie dla wybranej sprawy sądowej,
 • zestawienie spraw sądowych dłużnika (lokatora, użytkownika lokalu),
 • zestawienie należności z tytułu spraw sądowych ogółem dla danego dłużnika,
 • zestawienie spraw sądowych (zbiorcze),

Moduł umożliwia ponadto automatyzację procedury windykacyjnej poprzez następujące funkcje:

 • automatyczne tworzenie, zapamiętywanie i drukowanie monitów (treść i zawartość monitów może zdefiniować użytkownik),
 • automatyczne tworzenie i zapamiętywanie spraw sądowych na podstawie utworzonych monitów,
 • automatyczne utworzenie dokumentów spraw sądowych rozksięgowujących kwoty wprowadzone na koncie „Sprawy sądowe – wpłaty” na poszczególne sprawy sądowe danego dłużnika (chronologicznie) oraz poszczególne tytuły rozrachunków dla danej sprawy sadowej,