Sekretariat

Moduł Sekretariat umożliwia elektroniczną ewidencję różnych typów korespondencji pogrupowanych w rejestry.

Funkcje modułu Sekretariat:

  • ewidencja dokumentów różnego typu np. korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • kartoteka zaewidencjonowanego dokumentu zawierająca dane dotyczące liczby dziennika, daty rejestracji, nadawcy, sygnatury, treści, uwag oraz czy wymaga odpowiedzi,
  • możliwość dołączenia do dokumentu dowolnych plików, które następnie są kopiowane na zdefiniowany serwer i pamiętane,
  • elektroniczna dekretacja dokumentów (wybór działu do którego dokument ma zostać przekazany),
  • wyszukiwanie dokumentów według: nadawcy/odbiorcy, opisu, liczby dziennika i sygnatury oraz działu do którego zostały przekazane,
  • możliwość wydrukowania wybranej listy dokumentów,