Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Jest to specjalny moduł uzupełniający stronę internetową Spółdzielni mieszkaniowej. Zawiera informacje, które przeglądać może tylko uprawniony przez Spółdzielnie mieszkaniową lokator/członek spółdzielni.

Aby korzystać z funkcji e-Bok, lokator/członek Spółdzielni musi złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej wniosek o uruchomienie usługi e-Bok i wygenerowanie unikalnego identyfikatora i hasła dostępu do e-Bok.

Po uzyskaniu dostępu do e-Bok lokator/członek Spółdzielni może uzyskać w dowolnym czasie dostęp poprzez Internet do danych dotyczących zajmowanego lokalu oraz rozliczeń z tytułu opłat za użytkowanie zajmowanego lokalu. Dostęp do e-Bok możliwy będzie tylko przy użyciu protokołów bezpieczeństwa SSL.

Funkcje modułu e-Bok:

 • wyświetlenie informacji indywidualnych zalogowanego lokatora,
 • możliwość wglądu dotyczącego danych osobowych,
 • lokator posiada możliwość samodzielnej zmiany hasła do swojego konta,
 • możliwość wydruku blankietu opłat za użytkowanie lokalu,
 • zakres wyświetlanych danych dla lokatora:
  • aktualny wymiar opłat za użytkowanie lokalu,
  • aktualne saldo rozliczeń z tytułu użytkowania lokalu,
  • raport zapisów na koncie lokalu dla wybranego miesiąca (obciążenia, wpłaty i korekty),
  • wartość i data ostatniego rozliczenia CO (wraz z informacją o długości okresu rozliczeniowego),
  • wartość i data ostatniego rozliczenia wody (wraz z informacją o długości okresu rozliczeniowego),
  • wartość i data ostatniej wpłaty na konto Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu opłat za użytkowanie lokalu,
  • wartość i okres przyznanego dodatku mieszkaniowego,