ZDO (Zarządzanie danymi Osobowymi)

 1. Przeglądanie danych osobowych
 2. Przeglądanie modyfikacji danych osobowych
 3. Grupowa modyfikacja źródła danych
 4. Grupowa modyfikacja informacji o miejscu przekazania danych osobowych
 5. Sprawozdawczość:
  – Zdefiniowane wydruki systemowe
  – Zdefiniowane wydruki przez użytkownika
  – Korespondencja seryjna
 6. Administracyjne monitorowanie danych wrażliwych