Planowanie Finansowe

Moduł Planowanie Finansowe zawiera funkcje służące do planowania kosztów dla poszczególnych nieruchomości. Planowanie kosztów oraz przychodów opiera się o plan kont FK, jak również opłat czynszowych z modułu Czynsze. Współpracuje z modułami FK z którego pobiera dane dotyczące kosztów jakie poniósł zarządca, ponadto z modułu FK  pobierane są dane dotyczące przychodów, oraz z modułu Czynsze z którego są pobierane dochody związane z wysokością wpływów z tytułu naliczonego czynszu, dzięki czemu można na bieżąco weryfikować realizację planu finansowego. W module można tworzyć plany jednoroczne bądź wieloletnie. Program umożliwia planowanie kosztów bezpośrednich (powiązanych z daną nieruchomością – np. remonty) oraz pośrednich, rozliczanych na nieruchomości według klucza podziałowego (powierzchni) – np. koszty administracji.

Funkcje modułu PF:

  • Planowanie kosztów wg poszczególnych funduszy (eksploatacja, remonty, świadczenia etc.)
  • Planowania przychodów dla danych funduszów
  • Planowania stawek na poszczególne tytuły czynszowe na lata następne
  • Planowanie kosztów na konkretne zadania jak np. ocieplanie budynków
  • Porównywanie kosztów i przychodów firmy