System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Oferujemy wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 wraz z rozeznaniem Państwa potrzeb, przygotowaniem należnej dokumentacji, opracowaniem procedur, przeprowadzeniem audytu wewnętrznego z przygotowaniem do audytu certyfikującego i nadzorem nad jego przebiegiem.

W późniejszym czasie zapewniamy możliwość opieki merytorycznej nad wdrożoną normą, w zakresie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością , jego dalszego rozwoju i doskonalenia.